શુગર મિલ દ્વારા ટ્રેક્ટર – ટ્રોલીઓ,બળદ ગાડા માટે ‘બારકોડ’ નો ઉપયોગ

107

બીડ: જિલ્લાની જય મહેશ શુગર મિલ દ્વારા શેરડીના વાહનો શિસ્તબદ્ધ રીતે ચાલતા રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે શેરડીના વહન કરનારા ટ્રેક્ટર – ટ્રોલી, બળદ ગાડા ઉપર અત્યાધુનિક ‘બારકોડ’ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરી છે. બારકોડ સિસ્ટમના કારણે શેરડી વહન કરતા વાહનોની ભીડની સમસ્યા પણ હલ થઈ ગઈ છે. આ ટેકનોલોજીથી તમામ ખેડુતો લાભ લઈ રહ્યા છે.

જય મહેશ સુગર મીલ આવી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરનારી રાજ્યની પ્રથમ મિલ બની છે.પીલાણ સીઝન દરમિયાન શુગર મિલ પરિસરમાં વાહન ચાલકો વચ્ચે શેરડીનું વજન કરવા માટે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. લાંબી કતારો ટાળવા માટે, દરેક જણ ઝડપથી તેમના વાહનનું વજન લેવાનું ઇચ્છે છે, જે સમયે ઝઘડા પણ કરે છે. ઘણા લોકો મિલ મેનેજમેંટ દ્વારા આપવામાં આવેલા વાહનો સિવાય અન્ય વાહનોમાંથી શેરડી લાવે છે, તો અન્ય ખેડુતોએ રાહ જોવી પડશે. આ બધી સમસ્યાઓથી બચવા માટે જય મહેશ સુગર મિલ દ્વારા 400 ટ્રેક્ટર – ટ્રોલીઓ અને 200 બળદ ગાડાને બારકોડ આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે વાહન ભીની પવન પર આવે છે, ત્યારે મિલ કામદાર વાહનના બારકોડને સ્કેન કરે છે, અને તે પછી વાહન માટેની રસીદ કમ્પ્યુટરમાંથી બહાર પાડવામાં આવે છે. તમામ રસીદો પણ ઓનલાઇન કરાઈ છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here