ઉત્તર પ્રદેશ: શેરડી વિભાગના અધિકારીઓએ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપવી પડશે

45

લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશ શેરડી વિભાગે વિભાગનું પ્રથમ પગલું લેતા, ઉત્તર પ્રદેશના શેરડી વિભાગે શેરડી વિકાસ નિરીક્ષકોથી સબ-ડિવિઝનલ શેરડી અધિકારીઓ સુધીની યોજનાઓ, નિયમન, વિકાસ યોજનાઓ, સૂચનાઓ, નિયમો વગેરે વિશેના જ્ઞાનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક ઓનલાઈન ટેસ્ટનું આયોજન કર્યું છે.

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં છપાયેલા સમાચાર અનુસાર, શેરડી અને ખાંડ ઉદ્યોગના અધિક મુખ્ય સચિવ સંજય આર ભુસરેડીએ જણાવ્યું કે પરીક્ષા 25 જૂનથી 25 જુલાઈ સુધી પાંચ તબક્કામાં યોજાશે. રાજ્યમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here