ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે આઠ ખાંડ મિલો સામે વસૂલાત પ્રમાણપત્રો જારી કર્યા

500

ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગર, મોદી સુગર મિલ્સ અને સિમ્ભોલી સુગર મિલ્સ સહિત આઠ ખાંડ મિલો સામે વસૂલાત પ્રમાણપત્રો જારી કર્યા છે, રાજ્યના શેરડી વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

એક વસૂલાત પ્રમાણપત્ર જિલ્લાના મેજિસ્ટ્રેટને ખાંડની મિલોની સ્થાવર અને સ્થાવર મિલકતને જપ્ત કરવા અને ખેડૂતોને બાકીની વસૂલાત કરવા માટે હરાજી કરવા માટે આ વસુલાત પ્રમાણપત્ર બહાર પડ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

મોદી સુગર મિલ્સના મોદી નગર અને મલકપુર યુનિટને અને બજાજ હિન્દુસ્તાન જૂથની વોલ્ટરગંજ ખાંડ મિલ, સિમ્ભોલીના હપુર એકમ, યદુ ખાંડ મિલ,, ગાદૌરા ખાંડ મિલ, દયાસાગર સુગર લિ. સહારનપુરમાં બે એકમોને આરસી (પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રમાણપત્ર) અને એક બુલંદશહર મિલ સામેલ હોવાનું અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

2017-18 (ઑક્ટો-સપ્ટે) માટે, સમગ્ર રાજ્યમાં મિલોએ 24.46 અબજ રૂપિયા શેરડી ઉગાડનારાઓ માટે હતા . કુલ 35.46 અબજ રૂપિયા પૈકી, મિલો દ્વારા શુક્રવારે ખેડૂતોને 33.02 બિલિયન રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં, તે મિલો પર વસૂલાત પ્રમાણપત્રોને આપવામાં આવ્યા છે જે ચુકવણીમાં કરવામાં નબળી પડી છે . આગળ જતા સરકાર અન્ય મિલોને પણ નોટિસ આપવામાં આવશે.

રાજ્ય સરકારે ઉત્તર પ્રદેશના મિલો માટે ખાંડના વેચાણમાંથી 85 ટકા આવક ખાંડ,મોલિસીસ કે અન્ય પ્રોડક્ટમાંથી થઇ છે તેની કુલ 85 % અવાક ખેડૂતોને શેરડી માટે જે રૂપિયા દેવાના છે તેમાં વાપરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે અને સરકાર દ્વારા ફરજીયાત પણ બનવામાં આવ્યુંછે.

2018-19 માટે, ભારતીય સુગર મિલ્સ એસોસિયેશન દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશમાં 12.1 એમએલએન ટનની ખાંડનું ઉત્પાદન અંદાજવામાં આવ્યું છે, જે અગાઉના વર્ષથી લગભગ અપરિવર્તિત છે.

અગાઉ, એસોિશએશન દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશમાં મિલોની અપેક્ષા મુજબ 2018-19માં 13.0-13.5 મિલિયન ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું. જો કે, સપ્ટેમ્બરમાં અસાધારણ વરસાદના સંદર્ભમાં તેના અંદાજને ઓછો કર્યો છે, જે પાકતી મુદત દરમિયાન ગ્રોસના વિકાસને અસર કરે છે.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here