ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં 110 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન

લખનૌ :ઉત્તર પ્રદેશની શુગર મિલો બંધ થવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે ત્યારે રાજ્યની 120 સુગર મિલોએ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 110 લાખ ટન ઉત્પાદન કર્યું છે, જે ગયા વર્ષના 126 લાખ ટન ઉત્પાદન કરતા 12 ટકા ઓછું છે.

ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ ઉત્તર પ્રદેશમાં મોસમનો કુલ 110.50 લાખ ટનથી વધુ ઉત્પાદન સાથે અંત આવી શકે છે.

ફાઇનાન્શિયલ એક્સપ્રેસમાં પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર મુજબ, 24 મી મે સુધીમાં, આ સીઝનમાં કાર્યરત 120 મિલોએ ખેડુતોને શેરડીના બાકી રૂ. 20,324 કરોડ ચૂકવ્યા છે, જ્યારે 11,913 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. રાજ્યમાં કાર્યરત 93 ખાનગી ખાંડ મિલોએ તેમના બાકીના 65% ચૂકવ્યા છે અને હજુ પણ આશરે રૂ. 10,087કરોડ બાકી છે, જ્યારે યુપીની 24 સહકારી ખાંડ મિલોએ 38.24% રકમ ચૂકવી દીધી છે પણ હજુ રૂ.1629 ચૂકવવાના બાકી છે.ઉત્તર પ્રદેશની ત્રણ શુગર કોર્પોરેશન મિલોએ તેમના બાકી લેણાંનો 49% ચૂકવી દીધા છે અને હજુ પણ 197 કરોડની બાકી છે.

અત્યાર સુધી, મિલોએ 1018.82 લાખ ટન શેરડીનો ભૂકો કર્યો છે અને 109.81 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here