ગત સિઝનની સરખામણીમાં અત્યાર સુધી ઉત્તર પ્રદેશમાં ખાંડનું ઓછું ઉત્પાદન થયું

73

દેશભરમાં ખાંડ મિલો સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી શરૂ થઈ ગઈ છે. પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં ગત સિઝનની સરખામણીમાં ઓછું ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

ઇન્ડિયન શુગર મિલ્સ અસોસિએશન (ISMA) અનુસાર, 30 નવેમ્બર સુધી ઉત્તર પ્રદેશમાં 101 ખાંડ મિલો શેરડીનું પિલાણ કરી રહી હતી અને અત્યાર સુધીમાં 10.39 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બર 2020 ના અંત સુધીમાં, ઉત્તર પ્રદેશમાં 111 ક્રશિંગ ખાંડ મિલો હતી, જેણે 12.65 લાખ ટનનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

દેશના બીજા સૌથી મોટા ખાંડ ઉત્પાદક મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં ગત સિઝન કરતાં વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. ISMA અનુસાર, મહારાષ્ટ્રમાં, 172 ખાંડ મિલોએ 30 નવેમ્બર 2021 સુધીમાં પિલાણ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે, જ્યારે ગયા વર્ષે આ જ તારીખે 158 ખાંડ મિલો કાર્યરત હતી. 30 નવેમ્બર 2021 સુધીમાં, રાજ્યમાં ખાંડનું ઉત્પાદન 20.34 લાખ ટન હતું, જ્યારે 30 નવેમ્બર 2020 સુધીમાં રાજ્યમાં 15.79 લાખ ટનનું ઉત્પાદન થયું હતું. અગાઉ પિલાણની શરૂઆત અને શેરડીની ઊંચી ઉપલબ્ધતાને કારણે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here