ઉત્તર પ્રદેશ: શુગર મિલોને હજુ 932 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી

97

મુજફ્ફરનગર, ઉત્તર પ્રદેશ: જિલ્લાના શેરડીના ખેડૂતોને છેલ્લા ચાર સીઝન ની સરખામણીમાં ચાલુ સીઝનમાં સારી ચુકવણી થઈ છે. આ હોવા છતાં, મિલોએ ચાલુ પિલાણ સીઝન માટે શેરડીના ખેડુતો પર આશરે 932 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.

અમર ઉજાલા.કોમ પર પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર અહેવાલ મુજબ, જિલ્લાની આઠ મિલોએ ખેડુતો પાસેથી રૂ 3,227.97 કરોડની શેરડી ખરીદી હતી અને અત્યાર સુધીમાં 2,295.84 કરોડની બાકી ચૂકવણી કરી છે.
જિલ્લા શેરડી અધિકારી આરડી દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે પાછલા સીઝનની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષમાં શેરડીની ચુકવણી સંતોષકારક છે. પાંચ મિલો ની ચુકવણી 80 ટકાથી ઉપર છે. અમે શુગર મિલોની બાકી શેરડીની બાકી રકમની ચુકવણી કરવાની ખાતરી કરી રહ્યા છીએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here