ઉત્તર પ્રદેશ: શેરડીની ઉત્પાદકતામાં શામલી ટોચ પર

પિલાણ સીઝન 2022-23 દરમિયાન 1025.12 ક્વિન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર સાથે, શામલી જિલ્લાએ ઉત્તર પ્રદેશમાં શેરડીની ઉત્પાદકતામાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના ત્રણ જિલ્લા શામલી, મુઝફ્ફરનગર અને મેરઠ ટોચ પર છે.

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર અનુસાર, શુગર ઈન્ડસ્ટ્રી એન્ડ કેન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, ઉત્તર પ્રદેશ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, રાજ્યમાં 2022-23ની પિલાણ સીઝનમાં શેરડીની કુલ ઉત્પાદકતા પ્રતિ હેક્ટર 839.48 ક્વિન્ટલ રહી છે.

મુઝફ્ફરનગર પ્રતિ હેક્ટર 948.84 ક્વિન્ટલ સાથે અને મેરઠ પ્રતિ હેક્ટર 914.95 ક્વિન્ટલ સાથે ઉત્પાદકતાની દ્રષ્ટિએ અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here