ઉત્તર પ્રદેશ શેરડી વિભાગે રાજ્યમાં ‘સ્વચ્છ-ગ્રીન અભિયાન’ શરૂ કર્યું…

119

રાજ્યના શેરડી વિભાગની તમામ કચેરીઓ, શેરડી વિકાસ મંડળીઓ, સહકારી શેરડી મંડળ, સહકારી શેરડી મિલોની ઇમારતો, જિલ્લા શેરડી કચેરીઓ, નાયબ શેરડી કમિશનર કચેરીઓ, શેરડી ખેડૂત સંસ્થાની ઇમારતો અને શેરડી સંશોધન સમિતિ વગેરે માટે ‘સ્વચ્છ-ગ્રીન ઝુંબેશ’. ‘ની રજૂઆત કરાઈ છે. યુપીના શેરડી અને ખાંડ ઉદ્યોગના મુખ્ય સચિવ સંજય આર.ભુસરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે બધી જગ્યાને સ્વચ્છ કરાશે અને તેને પેઇન્ટ કરવામાં આવશે અને વૃક્ષારોપણ પણ કરવામાં આવશે.

ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં પ્રકાશિત થયેલા સમાચારો અનુસાર, ભુસેરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, કામની ગુણવત્તા જાળવવા પીડબ્લ્યુડી અને સીપીડબ્લ્યુડી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ધારાધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા તમામ સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે, તમામ ખાતાકીય ઇમારતો માટે સમાન રંગનો કોડ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ઈ-ટેન્ડર દ્વારા શેરડીના વહીવટીતંત્રને મળતા પેઇન્ટિંગ કામના દરોના આધારે, આ કામ એક પ્રતિષ્ઠિત પેઇન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને સોંપવામાં આવ્યું છે, જે પીડબ્લ્યુડી અને સીપીડબ્લ્યુડીના નિર્ધારિત દરો કરતા આશરે 36 ટકા ઓછું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here