ઉત્તરાખંડ: ખેતરોમાં ઉભી શેરડીથી ખેડૂતો નારાજ

હરિદ્વાર: ઉત્તરાખંડમાં શેરડી પિલાણની સીઝન તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, પરંતુ કેટલાય એકર શેરડી હજુ પણ ખેતરોમાં ઉભી છે. પિલાણમાં વિલંબથી ખેડૂત નારાજ છે.

લાઈવ હિન્દુસ્તાનમાં છપાયેલા સમાચાર મુજબ, લક્સર મિલનું પિલાણ સમાપ્ત થવાના આરે છે, પરંતુ હજુ પણ મિલ વિસ્તારમાં લગભગ 10 ટકા શેરડી ખેતરમાં ઉભી છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ મિલ કામદારોએ ખેડૂતોને સમયસર સ્લીપો આપી નથી. કાપલીની ઓછી રસીદના કારણે ખેડૂતો શેરડીનો પુરવઠો કરી શક્યા નથી. ખેડૂતોએ મિલને તાત્કાલિક શેરડીનું પિલાણ શરૂ કરવા અપીલ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here