1 મેથી 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બધા લોકો માટે રસીકરણ અભિયાન

99

નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે 19 એપ્રિલે જાહેરાત કરી હતી કે, 1 મેથી 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના તમામ લોકો માટે રસીકરણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે. રસીકરણ અભિયાન હાલમાં 45 વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકો સુધી મર્યાદિત છે. સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના તમામ લોકો કોવિડ -19 સામે રસી અપાવવા પાત્ર છે. કેન્દ્ર સરકારે વધુમાં કહ્યું કે, રસી ઉત્પાદકોને તેમના પુરવઠાના 50 ટકા સુધી રાજ્ય સરકારો અને ખુલ્લા બજારને મુક્ત કરવાની સત્તા આપી છે. ઉત્પાદકો 50 ટકા પુરવઠા માટે અગાઉથી ભાવની ઘોષણા કરશે જે રાજ્ય સરકારો અને 1 મે 2021 પહેલાં ખુલ્લા બજારમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. આ ભાવના આધારે, રાજ્ય સરકારો, ખાનગી હોસ્પિટલો, ઓદ્યોગિક મથકો, વગેરે ઉત્પાદકો પાસેથી રસી પૂરવણીઓ ખરીદી શકશે.

નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, ખાનગી હોસ્પિટલોએ 50 ટકા સિવાય અન્ય ભારત સરકારની ચેનલ પાસેથી COVID-19 રસી સપ્લાય કરવાની રહેશે. ખાનગી રસીકરણ પ્રદાતાઓ પારદર્શક રીતે તેમના સ્વ-નિર્ધારિત રસીકરણ ભાવની જાહેરાત કરશે. રાજ્યોને સીધા ઉત્પાદકો પાસેથી વધારાની રસી પૂરવણીઓ ખરીદવાની સત્તા આપવામાં આવશે, તેમજ 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ વર્ગના લોકોને રસીકરણ રજૂ કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here