ભારત: દેશભરના જળાશયોના જળ સ્તરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન (CWC) ના તાજેતરના 7 માર્ચ, 2024 ના અહેવાલ મુજબ, દેશભરના 150 જળાશયોમાં સંયુક્ત પાણીની ઉપલબ્ધતા 73.297 બિલિયન ક્યુબિક મીટર (BCM) છે, જે તેમના કુલ સંગ્રહના 41% છે. ક્ષમતા તેનાથી વિપરીત, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન, જળાશયો 88.392 BCM રહ્યા હતા, જે આ વર્ષે લગભગ 17% નો ઘટાડો દર્શાવે છે. પરિણામે, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ આ જળાશયોમાં સંગ્રહ 83% છે.

ઉત્તરીય પ્રદેશમાં, જળાશયો હાલમાં 6.944 BCM ધરાવે છે, જે તેમની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 35% જેટલી છે. આ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયેલા 42% સંગ્રહ કરતાં ઘટાડો દર્શાવે છે. પૂર્વીય ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો, જીવંત સંગ્રહ ક્ષમતા 10.732 BCM છે, જે જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 53% છે. તેનાથી વિપરીત, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં સંગ્રહ 47% હતો, જે ચાલુ વર્ષમાં સુધારો દર્શાવે છે.

પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં, કુલ જીવંત સંગ્રહ 18.825 BCM હોવાનું નોંધાયું છે, જે કુલ જીવંત સંગ્રહ ક્ષમતાના 51% છે. જો કે, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયેલા 60% સંગ્રહની તુલનામાં આ ઘટાડો દર્શાવે છે.મધ્ય પ્રદેશમાં, કુલ જીવંત સંગ્રહ ઉપલબ્ધ 22.952 BCM છે, જે કુલ જીવંત સંગ્રહ ક્ષમતાના 48% છે. જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન જોવામાં આવેલા 51% સ્ટોરેજ કરતાં ઓછું છે. દક્ષિણ પ્રદેશ વિશે વાત કરીએ તો, ઉપલબ્ધ કુલ જીવંત સંગ્રહ 13.844 BCM છે, જે કુલ જીવંત સંગ્રહ ક્ષમતાના 26%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયેલા 44% સંગ્રહ કરતાં આ ઘટાડો દર્શાવે છે.

નોંધનીય આંકડાઓમાં 47 જળાશયોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં પાછલા વર્ષ કરતાં વધુ સંગ્રહ સ્તર અને 69 જળાશયો છેલ્લા દસ વર્ષની સરેરાશ કરતાં વધુ છે. બીજી તરફ, 12 જળાશયોમાં સંગ્રહનું સ્તર ગત વર્ષની સરેરાશના 20% કરતા ઓછું અથવા તેની બરાબર છે અને નવ જળાશયોમાં સંગ્રહ સ્તર છેલ્લા દસ વર્ષની સરેરાશ કરતા 20% કરતા ઓછું અથવા તેની બરાબર છે. વધુમાં, 31 જળાશયોનું સંગ્રહ સ્તર પાછલા વર્ષની સરેરાશના 50% કરતા ઓછું અથવા બરાબર છે, જ્યારે 21 જળાશયોનું સંગ્રહ સ્તર છેલ્લા દસ વર્ષની સરેરાશના 50% કરતા ઓછું અથવા તેની બરાબર છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here