ઝિમ્બાબ્વે: શુગર પ્રોડક્શન કંટ્રોલ એક્ટમાં સુધારો

103

શુગર મિલો અને શેરડીના ખેડુતો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતી અડચણ હલ કરવા સરકારના પગલાના ભાગ રૂપે શુગર કંટ્રોલ કંટ્રોલ એક્ટમાં સુધારો થવાનો છે.

ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય પ્રધાન ડો. સેકઇ નેજેંજાએ રાષ્ટ્રીય સભામાં જણાવ્યું હતું કે ઉત્પાદન, મિલિંગ અને માર્કેટિંગ વચ્ચે ખેડુતો દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા શેરડીમાંથી થતી આવકની વહેંચણીની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

તેમણે કહ્યું કે આ સુધારો કાયદાકીય માળખું પણ બનાવશે જે 1964 માં અધિનિયમની સ્થાપના પછીથી ખાંડ ઉદ્યોગમાં થતા ફેરફારોને ધ્યાનમાં લેશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here