ઝિમ્બાબ્વે: ખાંડના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારાને કારણે Tongaat Hulett કંપનીએ ખાંડના ભાવમાં કર્યો વધારો

102

હરારે: ઝિમ્બાબ્વે ખાંડની ઉત્પાદક કંપની Tongaat Hulett ઝિમ્બાબ્વે (ટીએચઝેડ) ખાંડના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. ખાંડના ભાવમાં છેલ્લે માર્ચમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ખાંડના વધતા જતા ખર્ચને કારણે કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેનાથી કેટલાક અંશે દેશના સ્થાનિક શેરડીના ખેડુતોને ફાયદો થઈ શકે છે, પરંતુ ખાંડના વધતા ભાવોથી ગ્રાહકોમાં રોષ ફેલાયો છે.

ઝિમ્બાબ્વે શેરડી ખેડૂત વિકાસ સંઘના અધ્યક્ષ, એડમોર વૈતરાયએ જણાવ્યું હતું કે, ખાંડના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થયો છે. દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલ ખાંડ આ ક્ષેત્રમાં સૌથી સસ્તી હતી અને તેથી ભાવના સમાયોજનાથી સપ્લાયમાં સુધારો થશે.Tongaat Hulett તાજેતરમાં ઇન્ટરબેંક વિનિમય દરની સાથે કિંમતની ગોઠવણ દર્શાવીને ભાવમાં વધારો કર્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here