શેરડીના પાક માટે 8 કલાક વીજળીનો પુરવઠો આપવા આવેદન પત્ર સોંપવામાં આવ્યું

206

ગુરદાસપુર : બ્લોક કાહનુંવાનના ખેડુતો કાહનુંવાન બેટ વિસ્તારમાં ઘણા વિસ્તારમાં શેરડીની ખેતી કરે છે, પરંતુ આ ઉનાળાની સીઝનમાં શેરડી અને અન્ય પાક માટે જરૂરી વીજ પુરવઠો ખેડુતોને મળી રહ્યો નથી. શેરડીના સિંચાઈ માટે કહાનુવાન બેટ વિસ્તારના ખેડુતોની જુદી જુદી સંસ્થાઓના નેતૃત્વ હેઠળ શેરડીના પાક માટે વીજ પુરવઠોની માંગ પંજાબ પાવરકમના જિલ્લા અધિકારીને આવેદન પાત્ર સોંપીને કરવામાં આવી હતી.

કિસાન નેતાઓ સતનામ સિંહ, જસબીરસિંહ ગોરૈયા, બલવિદરસિંઘ વગેરેએ જણાવ્યું હતું કે ઘઉંના પાકની લણણી પૂર્ણ થયા બાદ હવે ખેડુતો શેરડીનો પાક વાવવાનું શરૂ કરશે. પરંતુ આ સમય દરમિયાન ખેડુતોને આઠ કલાક વીજ પુરવઠો મળી રહ્યો નથી. જેના કારણે શેરડીનું વાવેતર કરવાની કામગીરીને અસર થઈ રહી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે શેરડીના ઉત્પાદિત વિસ્તારોમાં ઓછામાં ઓછા આઠ કલાક વીજળી પહોંચાડવામાં આવે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here