ભૈસાણા સુગર મીલનું પીલાણ કાર્ય સમાપ્ત: ટિકૌલા, ખાખેરી અને રોહના મિલોની તૈયારી

106

મુઝફ્ફરનગર: આ જિલ્લાની સુગર મિલોએ હવે પીલાણ સત્ર બંધ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પહેલા ભૈસાણા સુગર મિલ દ્વારા સોમવારે સવારે ક્રશિંગ સત્રની સમાપ્તિની જાહેરાત કરવામાં આવી અને હવે ટિકૌલા, ખાખેરી અને રોહના મિલ બે દિવસમાં બંધ થવાની સંભાવના છે. ખાટૌલી, મન્સુરપુર અને મુરેનામાં શેરડીનું પિલાણ જૂન સુધી થશે.

જિલ્લામાં સુગર મિલોની પિલાણની મોસમ પૂરી થવાની તૈયારીઓમાં છે. પહેલા ભૈસાણા સુગર મિલ દ્વારા સોમવારે સવારે કારમી સત્રની સમાપન કરવામાં આવ્યું. આ સાથે ટિકૌલા, ખાખેડી, રોહાનાએ તેમના વજન કેન્દ્રોને બંધ કરી દીધા છે. જે ખેડૂતો પાસે શેરડી બાકી છે તે સીધો મિલ ઉપર શેરડી મૂકી રહ્યા છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી ડો.આરડી દ્વિવેદી કહે છે કે આ સુગર મિલો વધુ બે દિવસ ચાલે તેવી સંભાવના છે.તિતાવી સુગર મિલ 31 મે સુધી ચાલી શકે છે. ખાટૌલી, મન્સુરપુર અને મુરેનાની ક્રશિંગ સીઝન જૂનમાં સમાપ્ત થશે. આ વખતે શેરડીનું પીલાણ 10 જૂન સુધી કરી શકાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here