ભીમાશંકર સુગર મિલ દ્વારા એન્ટી કોરોના સામ્રગી આપવામાં આવી

118

દેશમાં કોરોના વાયરસના કેસો વધી રહ્યા છે અને તેની સામેની લડત તીવ્ર કરવામાં આવી છે. કોરોના સામે જીતવા માટે દરેક લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

ભીમાશંકર સહકારી ખાંડ મિલ દ્વારા કોરોનાના ફેલાવાને રોકવા માટે જરૂરી સામગ્રી શિરુરના તહેસિલદાર લૈલા શેઠને સોંપવામાં આવી છે. શ્રમ અને આબકારી મંત્રી દિલીપ વાલ્સે-પાટિલની સૂચના મુજબ, ભીમાશંકર સુગર મિલ દ્વારા પી.પી.ઇ કીટ 200, હેન્ડ ગ્લોવ્સ 2000, માસ્ક 2000, સેનિટાઈઝર 500 લિટર વગેરે જેવી સામગ્રી સપ્લાય કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here