નવાબગંજ: વીજ વાયરના તણખાને કારણે 15 વીઘા શેરડીનો પાક બળીને રાખ થઇ ગયો

94

ખેતરની ઉપરથી પસાર થતી હાઈપરટેન્શન લાઇનના વાયરમાંથી નીકળતી તણખા શેરડીના પાકમાં પડી જતા 15 બીઘા જમીનમાં ઉભેલા શેરડીનો પાક બળીને રાખ થઈ ગયો હતો. ગ્રામજનોએ કોઈક રીતે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આ ઘટના પોલીસ સ્ટેશન નવાબગંજમાં તાહિર ખેડૂતો દ્વારા આપવામાં આવી છે.

ધોરારા ગામના રામભરોસે લાલ અને છોટાલાલ ગામમાં ખેતીની જમીન ધરાવે છે. જેમાં તેણે શેરડીનો પાક વાવ્યો છે. શુક્રવારે સાંજે તેમની જમીન ઉપરથી પસાર થતી હાઈ-ટેન્શન લાઇનના વાયરમાંથી નીકળતી એક સ્પાર્ક શેરડીમાં પડી હતી. જેના કારણે ત્યાં ઉભેલા 15 બીઘા શેરડીનો પાક બળીને રાખ થઈ ગયો હતો. બાતમી મળતા ગ્રામજનોએ કોઈક રીતે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો. બનાવ અંગે તાહિરિર રામભરોઝ લાલ અને છોટાલાલ પોલીસ મથક નવાબગંજમાં અપાયા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here