ઉત્તર પ્રદેશ: રેડ રોટ રોગથી શેરડીના પાકને બચાવવા માટે એડવાઈઝરી જારી

117

પીલીભીત, ઉત્તર પ્રદેશ: ‘રેડ રોટ’ હુમલાના પગલે ઉત્તર પ્રદેશ શેરડીના કમિશનર સંજય આર. ભુસરેડ્ડીએ શેરડીના ખેડૂતો એડવાઈઝરી પ્રસિદ્ધ કરી છે.તેમણે કહ્યું. ‘રેડ રોટ’ ને શેરડીનો કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે ત્યારે રાજ્યભરના શેરડી વિભાગના ક્ષેત્ર અધિકારીઓને રોગગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બિયારણ બદલવા માટે માઇક્રો પ્લાન તૈયાર કરવા અને અમલમાં મૂકવા જણાવ્યું છે.

એડવાઈઝરીમાં શેરડીના કેન્સર તરીકે ઓળખાતા રેડ રોટની રોકથામ અને અસરકારક નિયંત્રણ માટે, શેરડીની નવી જાતો નવી. જો તમે ખેતરમાં શેરડીના રોગથી પીડિત છો, તો તેમાં શેરડીનું વાવેતર ન કરો અને અન્ય પાકની સાથે પાક રોટેશન પદ્ધતિ અપનાવા પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here