લાલ રોટ રોગને કારણે શુકાઈ રહ્યો છે શેરડીનો પાક

135

સીતાપુર: વિસ્તારના શેરડીના ખેડુતો લાલ રોટ રોગથી પ્રભાવિત છે. જે ખેતરમાં રોગનો પ્રભાવ છે ત્યાં પાક સુકાઈ રહ્યો છે. કૃષિ વૈજ્ઞાનિક લાલ રોટને શેરડીના પાક માટે કેન્સર ગણાવી રહ્યા છે. આ માટે કોઈ ઉપાય નથી. જે ક્ષેત્રમાં આ રોગ થાય છે. પાક સુકાઈ જાય છે અને નકામું થઈ જાય છે. તાજેતરમાં શુગર મિલના અધિકારીઓએ પણ આ વિસ્તારમાં એક સર્વે કરાવ્યો હતો. ખેડુતોને વાવણી માટે રોગગ્રસ્ત ખેતરો માટે શેરડીના બીજનો ઉપયોગ ન કરવા અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

લાલ રોટને લાલ રોટ અથવા કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રમાં શેરડીનું ઉત્પાદન મોટા પાયે થાય છે. આ રોગ અંગે ખેડુતોમાં બેચેની છે. જ્યારે આ રોગ થાય છે, ત્યારે શેરડીનું પાન પીળું થવા લાગે છે, દાંડી સુકાઈ જાય છે, આ પ્રારંભિક લક્ષણો છે. જબલપુરવાના ખેડૂત ફઝલ અહેમદે જણાવ્યું કે છ વીઘા શેરડીનું વાવેતર થયું છે. તેમાં લાલ રોટ છે, પાક સુકાઈ રહ્યો છે. મિલ કામદારોએ સર્વે કરી દવા છંટાવવા જણાવ્યું હતું. દવા આપવામાં આવી છે પરંતુ તે કામ કરી રહી નથી. જબલપુરમાં માંગલીના પાંચ વિઘા, ગૌરીના રામ બિરાજના ત્રણ વિઘા શેરડીના રોગથી પ્રભાવિત છે. વિસ્તારના ઘણા ખેડુતોમાં રોગોના કેસો સામે આવ્યા છે. સકસરીયા સુગર મિલના સીડીઓ સચિન કુમારે જણાવ્યું હતું કે, સતત પાણી ભરાવાના કારણે શેરડીમાં લાલ રોટ આવી ગયો છે. ખેડુતોએ પાક ઉપર નજર રાખવી જોઈએ. જંતુનાશક દવા છાંટવી. આવા શેરડીના બીજનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here