જિલ્લામાં શેરડીના વાવેતરમાં 108 હેક્ટરમાં થયો વધારો

115

પશ્ચિમ યુપીમાં શેરડીના પાકના ઉત્પાદનના જિલ્લા સારી સ્થિતિમાં છે. જિલ્લામાં શેરડીના વાવેતરમાં 2021 ની પિલાણની સીઝનમાં 108 હેકટરનો વધારો થયો છે. આ વખતે સુગર મિલોને ખેડુતો બમ્પર શેરડી પણ આપશે. જિલ્લામાં શેરડીનો વિસ્તાર હવે. 64,783 હેક્ટરમાં પહોંચી ગયો છે.

શેરડીના પાકના ઉત્પાદનમાં જિલ્લો મોખરે છે. દરેક પિલાણની સીઝનમાં આઠ શુગર મિલોમાં ખેડુતો બમ્પર શેરડી આપે છે. નવી પિલાણ સીઝન 2021 માં શેરડીના પાકના વાવેતર વિસ્તારમાં ફરી વધારો થયો છે. શેરડી વિભાગના જણાવ્યા મુજબ ગત ક્રશિંગ સીઝનમાં શેરડીનું વાવેતર ક્ષેત્ર 64,675 હેક્ટર હતું. પરંતુ આ વખતે જ્યારે જિલ્લાની સાત તાલુકાઓમાં શેરડીના પાકનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આ વિસ્તાર વધીને 108 હેક્ટરમાં પહોંચી ગયો છે. હાલમાં જિલ્લામાં શેરડીનું વાવેતર ક્ષેત્ર, 64,783 હેક્ટર રહ્યું છે. તો આ વખતે જિલ્લાની ચાર શુગર મિલો સહિત અન્ય પાડોશી જિલ્લાઓની સુગર મિલોને પણ પૂર્ણ પિલાણ માટે શેરડી આપવામાં આવશે.

ડી.સી.ઓ. ડી.કે.સૈની જણાવે છે કે કોટઝાયલમાં શેરડીના પાકનો સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. શેરડીનો પાક 108 હેક્ટરમાં થયો છે. જિલ્લામાં ચાર સુગર મિલો છે. હાલમાં જિલ્લામાં શેરડીનો વિસ્તાર, 64,783 છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here