શેરડીના ખેડુતો ‘દુષ્કાળ પ્રતિરોધક’ જાતોના વાવણી કરવા માટે અપીલ

101

લખનૌ : શેરડીનાં ખેડુતોનાં હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્તર પ્રદેશ શેરડીનાં કમિશનર સંજય આર. ભુસરેડ્ડીએ ભારતીય શેરડી સંશોધન સંસ્થા (IISR) એ સૂચવેલા હવામાનની વધઘટ દરમિયાન શેરડીના પાકના સંચાલન માટે ખેડૂતોને સલાહ રજુ કરી છે.

આ સંદર્ભે વિસ્તૃત માહિતી આપતાં શ્રી ભુસેરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, રોકડ પાક હોવાથી રાજ્યના મોટાભાગના ખેડુતોએ વિશાળ વિસ્તારમાં શેરડીનું વાવેતર કર્યું છે. દર વર્ષે પાણી ભરાતા, પૂર કે દુષ્કાળને કારણે શેરડીની ખેતી વિક્ષેપિત થાય છે. તેથી, શેરડીના વાવેતરના સંચાલન અને સલામતી માટેના પગલાં અપનાવીને હવામાનની આડઅસરો ટાળી શકાય છે. ભુસરેડ્ડીએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે, જ્યાં એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં દુષ્કાળની સંભાવના હોય અથવા વરસાદની સીઝનમાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન હોય ત્યાં દુષ્કાળ સહિષ્ણુ / દુષ્કાળ પ્રતિરોધક જાતો જેવી કે Co.lk 94184, Co.lk 12209, Cos. 08279 વિવિધ વાવણી કરવી જોઈએ. આ શેરડીના પાકમાં, પંક્તિઓની વચ્ચે શેરડીના પાન વાવવા માટે શેરડીના રોપણી માટે વારંવાર સિંચાઇની જરૂર હોતી નથી.

ટપક સિંચાઇને અપનાવવાથી પાણીની બચત સાથે વધુ ઉત્પાદન મળશે. જો દુષ્કાળ દરમિયાન શેરડીનાં પાન ઓગળવા માંડે છે, તો પિયત પહેલાં પોટેશ ખાતરનો 5% સોલ્યુશન છાંટવાથી દુષ્કાળની હાનિકારક અસરો ઓછી થાય છે. દા.ત. co.lk 94184, cosa 9530, cosa 96436, co.lk 12207 ની ભલામણ કરવામાં આવે છે. શેરડીની પાનખર વાવણી જળબંબાકારવાળા વિસ્તારોમાં શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ જો પાનખરની વાવણી શક્ય ન હોય તો, વહેલી શેરડીની વાવણી વસંત inતુમાં થવી જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here