યુક્રેનનું 2018/19 ખાંડનું ઉત્પાદન 1.67 મિલિયન ટન થયું

534

યુક્રેન દ્વારા 12.26 મિલિયન ટન ખાંડની બીટથી 28 ડિસેમ્બર સુધીમાં 1.67 મિલિયન ટન વ્હાઈટ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું, એમ ખાંડ યુનિયન યુક્રેટ્સુકરે જણાવ્યું હતું.

યુક્રેન આ વર્ષે 13.6 મિલિયન ટન ખાંડનું હાર્વેસ્ટિંગ કર્યું છે. યુક્રેઇનમાં સપ્ટેમ્બરમાં ખાંડની પ્રક્રિયા સિઝન શરૂ થઈ હતી

2018/19 સીઝનમાં દેશના સફેદ ખાંડનું ઉત્પાદન 2.1 મિલિયન ટનથી ઘટીને 2 મિલિયન ટન થયું હોવાનું યુનિયનએ જણાવ્યું છે.

યુક્રેન દર વર્ષે 1.3 મિલિયન ટન ખાંડનો વપરાશ કરે છે.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here