લક્સર શુગર મિલ દ્વારા 34.12 કરોડની ચુકવણી કરવામાં આવી

333

લક્સર શુગર મિલ દ્વારા ગત 15 ફેબ્રુઆરી સુધી શેરડીના ભાવની ચુકવણી કરવામાં આવી છે. મંગળવારે મિલ મેનેજમેન્ટે શેરડી સમિતિઓને 16 થી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન શેરડીના ભાવની ચુકવણી પેટે 34 કરોડ 12 લાખ રૂપિયા પણ મોકલી આપી છે. લક્સર શેરડી સમિતિના પ્રભારી સચિવ એ જણાવ્યું હતું કે, નાણાં આવતા ત્રણ-ચાર દિવસમાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here