આંધ્ર પ્રદેશમાં કુલ વાવેતર વિસ્તાર 10.16 લાખ હેક્ટર હોવાનો અંદાજ છેઃ કૃષિ વિભાગ

61

વિજયવાડા: આંધ્ર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વાવણી વિસ્તાર 10.16 લાખ હેક્ટર છે, જે ખરીફમાં વાવેતર હેઠળના 36.82 લાખ હેક્ટરના સામાન્ય વિસ્તારના 28 ટકા છે. સામાન્ય રીતે આ સમય સુધીમાં ખરીફ પાકનું વાવેતર 13.04 લાખ હેક્ટરમાં થયું હતું.કૃષિ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા મુજબ ડાંગર, જુવાર, રાગી, બરછટ બાજરી, લાલ ચણા, લીલા ચણા, કાળા ચણા, શણ/મેસ્તા, મરચાં અને તમાકુના પાક. તેમના સામાન્ય વિસ્તારના 25 ટકા કરતા ઓછા વિસ્તારમાં વાવેતર થયું છે. જ્યારે બાજરી, મકાઈ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, હળદર અને શેરડીનો વાવેતર વિસ્તાર તેમના સામાન્ય વિસ્તારના 25 થી 50 ટકા જેટલો છે. ડાંગર, કઠોળ, મગફળી, તલ, કપાસ અને શેરડી વહેલા વાવેલા પાકોમાં છે. IMD એ કૃષિ કામગીરી માટે સાનુકૂળ વરસાદની આગાહી કરી હોવાથી આગામી થોડા અઠવાડિયામાં કૃષિ કામગીરીમાં તેજી આવવાની ધારણા છે.

શ્રીકાકુલમ, કોનાસીમા, પૂર્વ ગોદાવરી, પશ્ચિમ ગોદાવરી, એલુરુ, એનટીઆર, ચિત્તૂર, અન્નમય, અનંતપુર, શ્રી સત્ય સાઈ અને કુર્નૂલ જિલ્લામાં ખરીફ પાકના 25 થી 50 ટકા વિસ્તારમાં વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બાકીના જિલ્લામાં વાવણી વિસ્તાર સામાન્ય છે. વિસ્તારના 25 ટકા કરતા ઓછો છે. કૃષિ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, બિયારણનું વિતરણ ચાલુ છે અને ખરીફ પાકની વાવણીને ઝડપી બનાવવા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here