ફીજી સુગર કોર્પોરેશન દ્વારા 91,400 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

79

ફીજી સુગર કોર્પોરેશન (એફએસસી) ની ત્રણ સુગર મિલોમાં અત્યાર સુધીમાં 10.2 ટકાના પુન:પ્રાપ્તિ દર સાથે 9,34,301 ટન શેરડીનું પીલાણ  કરી 91,400 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. એફએસસીના જણાવ્યા મુજબ, લોટાકા  સુગર મિલમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ સાપ્તાહિક ક્રશ નોંધાયું છે.

બીજી તરફ, રારવાઈ મીલ ખાંડના ઉત્પાદનમાં પણ પ્રગતિ કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, રારવાઈ  સુગર મિલ દ્વારા શેરડીના 28,819 ટનને પિલાણ કરીને 3,099 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કરાયું છે.

લબાસા સુગર મિલએ 376,015 ટન શેરડીનો ભૂકો કરી 38,798 ટન ખાંડ બનાવી હતી.

છેલ્લા બે વર્ષ કરતા ઓપરેશનનો દર નોંધપાત્ર રીતે સારો છે.

એફએસસીએ ભાર મૂક્યો છે કે શેરડીમાં લાગેલી આગ અને શેરડી સળગાવવાને દરેક કિંમતે નિરાશ કરવું જ જોઇએ કારણ કે તે ખાંડના ઉત્પાદનમાં અવરોધે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here