ખાંડની આયાત કરવા મજબુર બન્યો કેન્યા દેશ

123

કેન્યામાં અનેક ખાંડની મિલો બંધ 9 મહિનાથી બંધ રહેવાથી ઉત્પાદનમાં 8%ની કંઈ જોવા મળી રહી છે. અને પૂર્વ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રની ખાંડની આયાત વધારવા માટે દબાણ કરે છે.

કેન્યાની ખાંડ નિદેશસ્થળની ઘટનાઓ અનુસાર,જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બરના સમયગાળા દરમિયાન ઉત્પાદન 366,398 ટન જેટલું છે, જેની સરખામણીમાં છેલ્લા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 335,992 જેટલું રહી ગયું છે. આ સમયના સમયગાળાની આયાત 190,084 થી વધીને 324,055 પર આવી પહોંચી છે.
મુમિયાસ, ક્વાલે અને ચૈમિલ ખાંડ મિલો બંધ થવાની ખાંડની ચીજવસ્તુ પર ભારે અસર કરે છે. સપ્ટેમ્બર 2019 ના મહિનામાં, Nzoia અને Olepito સુગર ફેક્ટ્રીઝ કામ કર્યું નહિ અને બટલીને ફક્ત 10 દિવસો માટે મિલ ચલાવ્યા બાદ સામાન્ય જાળવણી કરવી પડે તેવું કહીને બંધ કરી દીધી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here