વાર્ષિક જીએસટી રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી:સરકારની સ્પષ્ટતા

625

સરકારે મંગળવારે એ વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી હતી કે નાણાકીય વર્ષ 2017-18 માટે જીએસટીના વાર્ષિક રિટર્ન ફાઇલિંગની છેલ્લી તારીખમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય.

નાણામંત્રાલયે અહીં રજૂ કરેલઈ ક્લેરિફિકેશનમાં જણાવ્યું હતું કે, “તમામ કરદાતાઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ છેલ્લી મિનિટની ધમકીથી બચવા માટે વહેલી તકે તેમના વાર્ષિક વળતર (ફોર્મ જીએસઆરઆર -9) દાખલ કરશે.”

સ્પષ્ટતા મુજબ, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે જીએસઆર -2 એમાં ફોર્મ 1 જી, 2019 મુજબની માહિતી ફોર્મ જીએસઆરઆર -9 ના કોષ્ટક 8 એમાં સ્વયંસંચાલિત થશે અને ઇનવર્ડ સપ્લાય પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ એપ્રિલ 2018 થી માર્ચ 2019 સુધી કોષ્ટક 8 સી માં. જાહેર કરવામાં આવશે.

મંત્રાલયે ઉમેર્યું હતું કે ઘણા કરદાતાઓએ ઓટો-વસૂલાતવાળા ડેટા અને તેમના એકાઉન્ટ્સ અથવા વળતરની વાસ્તવિક એન્ટ્રી વચ્ચેની ખોટી માહિતી આપી છે. કરદાતા દ્વારા નોંધવામાં આવતી એક સામાન્ય પડકાર ફોર્મ જીએસઆર -9 ના કોષ્ટક 4 માં છે, જ્યાં ફોર્મ જીએસઆરટી -1 માં વિગતો ચૂકી ગઇ હોઇ શકે છે પરંતુ ફોર્મ જીએસઆરટી-3 બીમાં કર પહેલાંથી ચૂકવવામાં આવી હતી અને તેથી કરદાતાઓ સ્વ-વસ્તીવાળા ડેટા અને ડેટા વચ્ચેની મેળ ખાતી નથી.
ઓટો વસતી કરદાતાઓને સરળતા હેતુ માટે પૂરી પાડવામાં આવતી કાર્યક્ષમતા છે, કરદાતાઓ તેમના ખાતાના પુસ્તકો અથવા નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન દાખલ કરેલા વળતર મુજબ ડેટાની જાણ કરશે.”

સરકારે ફોર્મ જીએસઆરઆર -9 ના ટેબલ 6 (ઇ) માં જુલાઇ 2017 થી માર્ચ 2019 સુધીના માલની આયાત પર મેળવેલા તેમના સંપૂર્ણ ક્રેડિટને ભરપાઈ કરનારાઓને પણ સલાહ આપી.

અગાઉ, સરકારે જીએસટીના પ્રથમ વર્ષ માટે 30 જૂન સુધી વાર્ષિક વળતરની ચુકવણી માટે સમય સીમા લંબાવ્યો હતો જેથી વળતર પરત કરવા માટે વ્યવસાયને વધુ સમય આપવામાં આવે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here