42.50 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કર્યા બાદ ઓસવાલ શુગર મિલની પિલાણની સીઝન સમાપ્ત

63

42.50 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કર્યા બાદ ઓસવાલ શુંગર મિલ ખાતે પિલાણ સત્ર સોમવારની રાતથી બંધ કરી દેવામાં આવશે. મિલના મેનેજમેંટ દ્વારા ખેડુતોના ખેતરોમાં ઉભા રહેલા શેરડીનું વજન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

ઓસ્વાલ શુગર મિલ દ્વારા ચાલુ વર્ષે 42.50 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હવે શુગર મિલમાં શેરડી આવી રહી નથી. જેના કારણે શુગર મિલમાં પિલાણ સોમવારે રાતથી બંધ થઈ જશે. ઓસવાલ સુગર મિલના જનરલ મેનેજર ડૉ.ચંદ્રશેખર સિંહે ખેડુતોને અપીલ કરી છે કે શેરડી ખેડૂતોના ખેતરોમાં ઉભી છે. તે સોમવારની રાત સુધી તેની મિલમાં મિલનું વજન કરી શકે છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here