શુગર મિલ દ્વારા 10 કરોડ ત્રણ લાખ ચૂકવાયા

87

બડાયુ: એક વધુ યદુ શુગર મિલ પાસે ખેડૂતોનું કરોડો રૂપિયાની લેણું છે. આ સાથે જ જિલ્લાની બીજી સહકારી શુગર મિલ શેખુપુર દ્વારા 3 જાન્યુઆરી સુધીમાં ખેડુતોની બાકી ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. આથી ખેડૂતોને મોટી રાહત મળી છે. શુગર મિલ મેનેજમેંટનું કહેવું છે કે ટૂંક સમયમાં બાકીની ચુકવણી પણ કરવામાં આવશે.

જિલ્લામાં બે શુગર મિલો છે. તેમાં એક યદુ શુગર મિલ બિસોલી છે અને બીજી ખેડૂત સહકારી શુગર મિલ શેખુપુર છે. જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડુતોનો શેરડી આજકાલ શુગર મિલોમાં જાય છે. કેટલાક ખેડુતોનો શેરડી અન્ય જિલ્લાની શુગર મિલો દ્વારા જિલ્લામાં સ્થાપિત ખરીદ કેન્દ્રો પર આપવામાં આવે છે. તે સંબંધિત શુગર મિલ દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. યદુ ખાંડ મિલમાં કરોડો રૂપિયાના બાકી ચૂકવાયા છે. જે ધીરે ધીરે સુગર મિલ દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ શેઠુપુર સુગર મિલ દ્વારા શેરડીના ખેડુતોને પણ ચુકવણી કરવામાં આવી રહી છે. સુગર મિલ દ્વારા 3 જાન્યુઆરી સુધી શેરડીના ખેડુતોને 10 કરોડ ત્રણ લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. આ અંગે જિલ્લા શેરડી અધિકારી રામકિશનએ જણાવ્યું હતું કે શેખુપુર સુગર મિલ દ્વારા 3 જાન્યુઆરી સુધી ચુકવણી કરવામાં આવી છે. આ ખેડુતો પાસે 3 જાન્યુઆરી સુધી શેરડીની શુગર મિલ છે. તેઓ તેમની ચુકવણી લઈ શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here