ખેડૂતોને 100% ચુકવણી કરે શુગર મિલ: DM

105

કલેક્ટર કચેરીના સભાગૃહમાં ખેડુતોને શેરડીના ભાવની ચુકવણી સંદર્ભે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ જસજીત કૌરની અધ્યક્ષતામાં બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યોજાયેલી બેઠકમાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે પીલાણ સત્ર 2020-21 માટે દરેક શુગર મિલ મુજબના ખેડુતોને ચૂકવણી કરવાની સ્થિતિ વિષે માહિતગાર થયા હતા.. જેમાં જિલ્લા શેરડી અધિકારીએ ખેડૂતોને શેરડીના ભાવની ચુકવણી અંગે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને માહિતી આપી હતી કે શામલી શુગર મિલ દ્વારા 366.46 કરોડની સામે 159.64 કરોડ ચૂકવ્યા છે.

આ ઉપરાંત વૂલ શુગર મિલ દ્વારા 337.10 કરોડની સામે 171.69 કરોડ અને થાનભવન શુગર મિલ દ્વારા 439.39 કરોડની સામે 135.68 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા છે. મીટીંગમાં, પિલાણ સત્ર 2020-21 માટે શેરડીના ભાવની ચુકવણીના સંદર્ભમાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે શુગર મિલોના પ્રતિનિધિઓને સુનિશ્ચિત કરવા સુનાવણી કરી છે કે, પિલાણ સત્ર 2020-21 ના બાકીના શેરડીના ભાવની ચુકવણી તાત્કાલિક કરવામાં આવે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે સ્પષ્ટ સૂચના આપતા જણાવ્યું હતું કે, જો ખેડુતોને શેરડીના ભાવની ચુકવણી કરવામાં કોઈ ખોટ આવે તો સંબંધિત શુગર મિલ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બેઠકમાં જિલ્લા શેરડી અધિકારી વિજય બહાદુરસિંઘ, શામલી અને શુગર મિલ્સના આર.બી. ખોકર, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર કુલદીપ પિલાણીયા, જનરલ મેનેજમેન્ટ શેરડી અને ખાંડ મિલો થાણા ભવનના એકાઉન્ટ હેડ અને જેબી તોમર, જનરલ મેનેજર સુગર સુભાષ બહુગુણા, એકાઉન્ટન્ટ હેડ અને સુગર મિલ વૂલના શેરડીના જનરલ મેનેજર અનિલકુમાર આહલાવતે ભાગ લીધો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here